“Het wiel niet
opnieuw uitvinden”
Meer”waarde”
in personeelsadvies

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is P&O-profit niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

P&O profit behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot de website en hierop gepresenteerde content (waaronder teksten, grafisch materiaal, procedures en uitgewerkte instrumenten). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van P&O profit, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, behalve voor het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik. De auteursrechten en de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door derden op de website geplaatste content blijven bij degene(n) die de content heeft (hebben) geplaatst.

Hyperlinks naar de homepage zijn toegestaan zonder voorafgaande toestemming van P&O profit. Voor het plaatsen van links naar onderliggende pagina’s, zogenoemde ‘deeplinks’, moet vooraf toestemming worden gevraagd aan P&O profit.

Op alle activiteiten van P&O profit zijn de algemene voorwaarden zoals op deze site vermeld van toepassing.

Contact
Heeft u interesse of vragen, dan horen wij dat graag. We zijn telefonisch bereikbaar onder 076-5729043 (fax 076-5720434). Natuurlijk kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken. Als u liever wilt dat wij contact met u opnemen, vul dan hier uw gegevens in.