“Het wiel niet
opnieuw uitvinden”
Meer”waarde”
in personeelsadvies

Werkwijze

Maatwerk en kwaliteit

P&O profit gaat efficiënt en professioneel te werk. Om de kwaliteit en het niveau van onze werkzaamheden, en daarmee het resultaat, te waarborgen werken wij zoveel mogelijk volgens vaste procedures, met het 10 stappen model als basis voor succes:

1. Intake

Iedere opdracht start met een intakegesprek(ken) en een zorgvuldige analyse van de vacature. Het zoekprofiel wordt afgestemd op de doelstellingen van uw organisatie en op de organisatiecultuur. Deze zijn bepalend voor de exacte functiedoelstellingen en geven inzicht in het kennisniveau, vaardigheden, ervaring en competenties waarover de juiste kandidaat moet beschikken om succesvol te kunnen zijn binnen uw organisatie. Om een goed beeld te krijgen van de vacature voeren wij vaak meerdere gesprekken met sleutelfunctionarissen. De verdere werving- en selectieprocedure wordt inclusief een timetable op maat met u afgestemd.

2. Profiel opstellen

Op grond van de informatie uit de intake wordt het profiel opgesteld en voorgelegd aan de opdrachtgever. Na goedkeuring wordt het zoekprofiel definitief vastgesteld en start het recruitmentproces.

3. Web-based kandidaat benadering

Het zoekprofiel wordt uitgezet bij scouts met specifieke ervaring uit het bestand van P&O profit met het verzoek binnen uiterlijk 10 dagen potentiële kandidaten uit hun netwerk aan te dragen. P&O profit benadert vervolgens zeer discreet de beoogde kandidaten om hun interesse te polsen. Bij een eerste positieve reactie sturen wij het functieprofiel toe. Daarna wordt geverifieerd of de kandidaat interesse heeft in een oriënterend gesprek. Eventueel kan in overleg in het search-plan ook file-search, adverteren of target-search worden opgenomen als aanvulling op de web-based search activiteiten.

4. Selectie

Bij gebleken wederzijdse interesse wordt een uitvoerig oriënterend, criteriagericht interview gepland, waarbij op de capaciteiten van de kandidaat wordt ingegaan en meer informatie wordt uitgewisseld. Na de interviews wordt een selectie gemaakt van de kandidaten die het best aan de selectiecriteria uit het profiel voldoen. Voor de presentatie aan de opdrachtgever wordt per kandidaat een rapportage gemaakt (soms kan er in overleg met de opdrachtgever aan de hand van een short-list eerst een voorpresentatie plaatsvinden). Hierin wordt de feitelijke informatie van de kandidaat aangevuld met een toelichting van de recruiter.

5. Kandidaat presentatie

In een gesprek met de opdrachtgever worden de kandidaten aan de hand van de rapportages gepresenteerd en kritisch besproken. Op grond hiervan wordt besloten welke kandidaten voor een kennismakingsgesprek worden uitgenodigd. De recruiter zal in principe bij de kennismakingsgesprekken aanwezig zijn om de voortgang verder te begeleiden.

6. Evaluatie

Nadat met alle kandidaten is gesproken zal de recruiter met de opdrachtgever de gesprekskandidaten evalueren. Hieruit volgt de selectie van de geschikte kandidaat en/of worden afspraken gemaakt voor next-steps.

7. Referentie-onderzoek en assessment centre

Een gedegen referentie-onderzoek wordt, in het kader van zowel het selectieproces als een goede potentiële begeleiding bij de start-up, geadviseerd. Ditzelfde geldt voor de toepassing van een goed assessment centre. Wij zetten deze beide instrumenten in overleg met u gericht in en zien deze puur als een eventuele aanvulling op de reeds uit de procedure verkregen indrukken en informatie.

8. Onderhandeling

In de fase van de onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden kan de recruiter de opdrachtgever in de voorbereiding adviseren en tijdens het proces een onafhankelijkintermediairpositie innemen om de partijen op een professionele manier tot elkaar te brengen.

9. Follow-up

Gedurende de eerste drie maanden van het feitelijk dienstverband, of langer indien gewenst, volgen wij de ingroei van de nieuwe functionaris en houden hiertoe contact met hem en de opdrachtgever. Mocht het nodig zijn dan zullen wij gevraagd en ongevraagd adviezen geven om tot een zo optimaal mogelijke invulling te komen. Dit in het belang van beide partijen die beiden bij een succesvolle en gemotiveerde functie-invulling gebaat zijn.

10. Evaluatie

Na deze drie maanden zullen wij zowel bij de opdrachtgever als de kandidaat kort schriftelijk de tevredenheid over het verloop van de procedure evalueren.
Contact
Heeft u interesse of vragen, dan horen wij dat graag. We zijn telefonisch bereikbaar onder 076-5729043 (fax 076-5720434). Natuurlijk kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken. Als u liever wilt dat wij contact met u opnemen, vul dan hier uw gegevens in.